โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปราสาทสังข์ใต้ต้นหมันในรูปวงกลมสีแดง