โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
"วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชนก้าวไกล พลานามัยสมบูรณ์"