โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,11:05   อ่าน 89 ครั้ง