โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมในปีนี้จะเน้นไปในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และธรรมชาติ
โดยระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม
และระดับมัธยมศึกษา ไปที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,10:26   อ่าน 158 ครั้ง