โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562  ทางโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
ได้จัดกิจกรรม อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากมัคคุเทศก์มืออาชีพ และความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และการฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ท้องเที่ยวจริง
 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,10:47   อ่าน 152 ครั้ง