โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคล 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครบรอบ 67 พรรษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,22:19   อ่าน 292 ครั้ง