โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 16) 09 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการสอบและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 08 พ.ค. 63
รับสมัครเด็กนักเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 (ปิดระบบรับสมัคร 29 พ.ค. 63) (อ่าน 24) 04 พ.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 (อ่าน 217) 23 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 293) 12 ม.ค. 63