โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนได้เป็นตัวแทน 12 รายการ ไปแข่งขันงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)