โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 21) 12 ม.ค. 63